Proč rebalancovat své portfolio ?

Význam rebalancování

Rebalancování je proces, kdy v určitém opakujícím se čase upravujete poměr svých investic, dle původní strategie. Pro příklad se rozhodnu investovat 50% svých peněz do akcíí a druhých 50% do dluhopisů. V průběhu několika měsíců akcie zaznamenají růst, naproti tomu dluhopisy budou stagnovat. Poměr se tedy změní například na 70% akcií a 30% dluhopisů. My ale chceme udržovat poměr stále stejný, proto manuálně, nebo přes speciální software nastavíme poměr zpět na 50-50%, a to tak, že odprodáme část akcií a nakoupíme za ně dluhopisy.

Rebalancování v praxi

V praxi je to poměrně náročný proces a určitě neuděláte chybu, když svoje investice svěříte investičnímu poradci. Ten buď manuálně například 1x do roka portfolio rebalancuje, nebo využije moderních nástrojů, které umí celý proces zautomatizovat. Výhodou automatizace je absence lidských emocí. Díky tomu vaší investici neovlivní žádný nepromyšlený krok.

Jaký poměr aktiv v portfoliu zvolit ?

Toto je otázka, na kterou nelze univerzálně odpovědět. Každý investor má jiné předpoklady a investiční cíle. Možností máte spoustu, dnes se čím dál častěji zařazují i alternativní investice.

50% akcie + 50% zlato

70% akcie + 30%dluhopisy

80% akcie + 10% nemovitosti + 10% alternativní investice

Mohli bychom pokračovat do nekonečna. Ve většině případů ale platí, že pravidelný rebalancing investičního portfolia vám jeho hodnotu zvýší a bude odolnější vůči poklesům na trhu.

Nikdy by portfolio nemělo být tvořeno pouze jedním investičním instrumentem. Pokud je poradce, který nabízí jen jednu konkrétní investici, pak si buďte jistí, že nejedná ve Vašem zájmu.