Zdravé rodinné finance

Celková finanční analýza

V rámci své profese se věnuji klientům a rodinám v nastavení kompletně všech finančních produktů. Zastoupím Vás před pojišťovnou, bankou, investiční společností a stavební spořitelnou. Ta nejvyšší přidaná hodnota je ale právě v nastavení a kombinaci těchto produktů. Zdravý rodinný rozpočet je základem prosperity. Pokud sami nevíte, za co platíte, nebo v tom máte v jakémkoliv směru chaos, ozvěte se mi a uděláme v tom pořádek.

Zakládám si na dlouhodobé spolupráci založené na vzájemné důvěře. Jsem si vědom toho, že svěřit veškeré své smlouvy do rukou neznámého člověka je velké riziko, a proto můžeme začít pouze nezávaznou konzultací, třeba u Vás doma.

Výsledkem naší práce bude papírový nebo online šanon, kde přehledně naleznete veškeré vaše smlouvy a informace k nim.

Co Vám tato služba přinese ?
Správně nastavím všechny vaše finanční produkty.
Každoročně se potkáme a probereme možnosti dalších úspor, či tvorbu větších rezerv.
Nebudete přeplácet za zastaralé a zbytečné smlouvy.
Ušetříte spoustu peněz a času, který budete moct trávit s rodinou.
Zakládám si na dlouhodobé spolupráci.
Již nemusíte jednotlivé instituce obíhat ve svém pracovním volnu. Přijedu za Vámi.